Освітні програми, що реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітні програми, що реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма ліцею “Гармонія” Знам’янської міської ради містить комплекс освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом для досягнення учнями визначених Державними стандартами результатів навчання, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; адаптації особистості до життя в суспільстві; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Освітня програма розроблена на виконання:

  • Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
  • Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205;
  • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р;
  • Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87;
  • Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898;
  • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392;
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типових освітніх програм для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 13.09.2021 № 983);
  • Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

       Основою для розроблення освітньої програми закладу на 2022/2023 навчальний рік є Державний стандарт загальної середньої освіти та типова освітня програма відповідного рівня:

         для 1-4 класів – типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743;

        для 5 класу – типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235;

        для 6-9 класів – типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405;

        для 10-11 класів – типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464).

Освітня програма визначає:

– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

– загальний обсяг навчального навантаження;

– перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін, логічну послідовність їх вивчення;

– очікувані результати навчання здобувачів освіти;

– форми організації освітнього процесу;

– опис інструментарію оцінювання;

– перелік варіантів типових навчальних планів та модельних/навчальних програм.

Освітні програми для 1-2 класів  та 3-4 класів розроблено на основі Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти під керівництвом О.Я.Савченко, затверджено  наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743

ПЕРЕЛІК модельних навчальних програм для 5 класу

Освітня галузь Модельна навчальна програма
назва автор(и)
Мовно-літературна освітня галузь

(українська мова, українська та зарубіжна література)

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.
Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С.О., Овдійчук Л. М., Слижук О.А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.
·         Модельна навчальна програма  «Зарубіжна література  5-6 класи» для закладів загальної середньої  освіти Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В.
Мовно-літературна освітня галузь

(іншомовна освіта)

Модельна навчальна програма «Іноземна мова . 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С.,  Унгурян І. К., Яковчук М. В.
Математична

освітня галузь

Модельна навчальна програма  «Математика  5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Скворцова С.О., Тарасенкова Н.А.
Природнича

освітня галузь

Модельна навчальна програма «Пізнаємо природу  5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти Біда Д.Д., Гільберг Т.Г.,  Колісник Я.І.
Громадянська та історична освітня галузь Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти . 5клас» для закладів загальної середньої освіти Гісем О.В., Мартинюк О.О.
Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь Модельна навчальна програма «Здоров’я, безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.
Технологічна

освітня галузь

·         Модельна навчальна програма «Технології 5-6класи» для закладів загальної середньої освіти Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.
Інформатична

освітня галузь

Модельна навчальна програма «Інформатика 5-6класи» для закладів загальної середньої освіти  Морзе Н.В., Барна О.В.
Мистецька

освітня галузь

Модельна навчальна програма «Мистецтво 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти Кондратова Л.Г.
Освітня галузь

«Фізична культура»

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В. та ін

Перелік навчальних програм для 6-9 класів

(Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік)

назва програми  
1 ·         Українська мова

 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
2 ·         Українська література

 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
3 ·         Історія України. Всесвітня історія Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 698 від 03 серпня 2022 року
4 ·         Математика

 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
5 ·         Фізика

 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
6 ·         Хімія

 

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
7 ·         Біологія

·

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
8 ·         Інформатика (початок вивчення з 2 класу) Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
9 ·         Іноземні мови

·

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
10 ·         Географія

·

Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 698 від 03 серпня 2022 року
11 ·         Зарубіжна література

·

Програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 698 від 03 серпня 2022 року
12 ·         Мистецтво Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
13 ·         Трудове навчання

·

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
14 ·         Основи здоров’я

·

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
15 ·         Фізична культура

·

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
16

 

·         Основи Правознавство Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перелік навчальних програм 10–11 класи

(Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік)

назва програми  
1 ·         Українська мова

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
2 ·         Українська література

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
3 ·         Історія України. Всесвітня історія Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698
4 ·         Громадянська освіта (Інтегрований курс) Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698
5 ·         Зарубіжна література

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698
6 ·         Захист України

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698
7 ·         Іноземні мови

·

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
8 ·         Інформатика

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
9 ·         Математика

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
10 ·         Мистецтво

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
11 ·         Технології

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
12 ·         Фізична культура

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
13 ·         Хімія

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
14 ·         Фізика і Астрономія

·         (Авторський колектив під кер. Ляшенка О. І.)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
15 ·         Біологія і екологія

·         (Профільний рівень)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 року № 1407
16 ·         Географія

·         (Рівень стандарту)

Навчальна програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698